Možnosti :

  • vytvořit datový soubor tak, aby mohl být zobrazen např  v aplikaci Google Earth nebo v ArcGIS online– pro zobrazení, rychlou prezentaci
  • vytvořit datový soubor, s nímž se bude dále pracovat v některém software GIS. Pak lze měnit kartografické vyjádření, kombinovat s dalšími tematickými vrstvami, provádět analýzy, apod.