Komplikace technického charakteru

Možné komplikace mohou nastat pro začínajícího uživatele GIS v souvislosti se souřadnicovými systémy a samotnými souřadnicemi.

  • Souřadnicové systémy popisuje obsáhlá literatura. Přehled souřadnicových systémů používaných na území ČR lze nalézt např. na webu ARCDATA Praha.

V souvislosti se získáváním souřadnic a prostorovým záběrem nad rámec České republiky jsou ukázky na tomto webu vytvořeny s použitím souřadnicového systému WGS84, který využívají také přístroje GPS

  • Formát souřadnic je důležitý ve vztahu ke způsobu editace vrstvy v GIS.

Mapový server https://www.mapy.cz/ nabízí souřadnice v souřadnicovém systému WGS84 ve třech tvarech :

Při použití SW QGIS můžeme umístit bod právě zapsáním jeho souřadnic v tomto tvaru :

  • Měřítko mapy

Měřítko mapy, jak je známe dnes, je buď číselné ve formátu 1 : x, nebo grafické. Při použití číselného měřítka je třeba si uvědomit, že metrická soustava vznikla ve Francii až v r. 1790, a v Rakousko-Uhersku byla zavedena zákonem ze dne 23. července 1871 s platností od 1. ledna 1876. Před tímto zákonem se používaly různé míry, které se lišily v různých oblastech. Jejich výčet najdeme např. na stránkách kroniky Bílého Újezdu.

Obtížnou úlohou je zjišťování měřítek u starých map. V mnoha případech je zjištění přesného měřítka nemožné a je nahrazováno údaji o zobrazeném území a formátu pokreslené podložky (kterou nemusí být papír). Podrobně se tímto tématem zabývá kapitola "Zjišťování měřítka staré mapy" z multimediální učebnice "Dějiny kartografie".