Grafické vyjádření

musí být plně podřízeno účelu.

Zde je na místě připomenout, že tematické datové soubory lze použít různým způsobem :

- ze strany vyučujících :

  • pro prezentaci, jako doprovod k výkladu látky
  • jako pomůcku při zkoušení

        - ze strany studentů :

  • hotové jako pomocný studijní materiál  
  • vytváření nových datových souborů  v rámci zpracování úloh