Mapové servery

Mapové servery umožňují základní práci s mapou všem uživatelům včetně těch, kteří o geografických informačních systémech nikdy neslyšeli. Serverů, které poskytují mapové služby, je dnes už velké množství. Je možno je rozdělovat podle různých hledisek, např. :

 • pokrytí území (především ČR X svět)
 • téma (obecně geografické X tematické)

Mapové servery se také liší službami, které poskytují :

 • hledání míst
 • měření vzdáleností 
 • hledání bodů zájmu (POI)
 • hledání adresních bodů
 • možnost vyhledání trasy
 • možnost uložení vlastního bodu
 • možnost zobrazit souřadnice GPS (někdy i v různých formátech)
 • vygenerování adresy mapového výřezu
 • možnost uložení trasy v různých formátech
 • nabídka různých podkladových map (mapy základní, automapa, turistická mapa, letecká mapa, atd.)            

V následují tabulce jsou uvedeny některé mapové servery, jejich výčet však zdaleka není vyčerpávající :

Název Pokrytí území Téma Zajímavé služby
Geoportál CENIA ČR fyzickogeografická i socioekonomická témata seskupená do mapových kompozic kromě zobrazování oficiálních mapových kompozic je možno připojovat vlastní služby a vytvářet vlastní mapové kompozice
https://www.mapy.cz ČR + Evropa obecné větší výběr podkladových map, umí uložit vyhledanou trasu ve formátech pro GPS (*.wpt, *.kml a *.gpx)
https://amapy.centrum.cz/ svět obecné    3D virtuální prohlídky vybraných míst, Dopravní informace

Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR

definované mapové úlohy s přednastavenou volbou tematických vrstev

ČR    správní, ekonomické, turistické podrobnost až na katastrální mapy, větší výběr podkladových map

Regionální mapové servery

Mapové servery na webu "GIS do škol" ,  Geoportály státní správy 

jednotlivé kraje, regiony, města    

Katastrální mapa

mapový server firmy GEPRO

ČR katastrální mapy  
Mapy Google svět obecně geografické               POI, fotky, webkamery, počasí, odkazy na Wikipedii

Digitální atlas České republiky IZGARD

Mapový server Geografické a hydrometeorologické služdy AČR

ČR    

3 D interaktivní mapa ČR

nutno nainstalovat G-VISTA Plugin

ČR      3D mapa, animace

Mapový server AOPK v ČR

je nutno instalovat zásuvný  modul Silverlight; definované mapové úlohy s přednastavenou  volbou tematických vrstev

ČR ochrana přírody a životního prostředí  
Mapový server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů - ÚHÚL ČR lesy, lesní hospodářství  
Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. ČR    voda, vodní hospodářství, možnost prohlížet a stahovat data (ve formátu *.shp)  
Půdní mapy na území ČR ČR    
Mapový server Národního památkového ústavu ČR památky, kulturní dědictví u jednotlivých objektů on-line vazba na dokumentaci
Informační portál České geologické služby ČR        geologie  
World Database on Protected areas svět chráněná území celého světa  

Mapová aplikace Natura 2000 Viewer

na portálu Evropské agentury životního prostředí

Evropa chráněná území NATURA2000  

 

Z praktické zkušenosti doporučuji používat mapové servery primárně v prohlížeči Internet Explorer, protože u ostatních prohlížečů nemusí všechny funkce fungovat bezchybně.

Mapovým serverům se věnovala prezentace  "Mapové servery ve výuce ... nejen zeměpisu" Pavla Taibra z Gymnázia F.X. Šaldy v Liberci na školení učitelů v Náchodě v roce 2009. Stejný autor vytvořil také pracovní sešit "Mapové servery nejen v zeměpise ...".