Atributová tabulka

Obsah atributové tabulky určuje možnosti vrstvy. Proto je třeba dobře zvážit

  • jaké informace chceme vidět
  • jaké informace chceme jako výsledky dotazů
  • podle jakých informací chceme řadit a filtrovat

Podle odpovědí na tyto otázky vytvoříme v atributové tabulce jednotlivá pole a přiřadíme jim vhodné datové typy :

  • textový řetězec (string) - pro názvy a poznámky - je třeba zvolit potřebnou délku
  • číslo (numeric) - pro data, počty - lze provádět matematické operace

Zvolený datový typ každého pole platí pro všechny záznamy. Příkladem může být atributová tabulka k vrstvě Evropské univerzity :

Pole "Name2" je textový řetězec, pole "Zalozeni" je číslo. Číselné hodnoty umožní při tvorbě legendy použití odstupňovaného symbolu, kde si můžeme zvolit intervaly - viz př. Nejstarší evropské univerzity.

Položky v atributové tabulce jsou zdrojem pro popisky v mapě :

Položky v atributové tabulce jsou také zdrojem pro tvorbu dotazů. Příkladem je dotaz na univerzity založené v letech 1000 - 1200 :

  Výsledkem jsou 4 položky, které jsou v tabulce i v mapě barevně odlišeny :