Historické mapy na Internetu

Práce s historickými mapami byla vždy součástí studia historie. Setkáváme se s nimi především v historických atlasech. Dnes však je možné mnoho historických map prohlížet i na internetu. Zde jsou některé zdroje :

Zeměměřičský úřad zpřístupnil na internetu mapy Ústředního archivu zeměměřičství a katastru. K prohlížení jsou přístupné mapy Stabilního katastru, toposekcí III. vojenského mapování a mapy ze Sbírky map a plánů do r. 1850 - https://historickemapy.cuzk.cz/

Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E Purkyně, kde můžeme v prostředí mapového prohlížeče prohlížet po jednotlivých listech mapy Stabilního katastru, mapy Müllerova mapování a mapy vzniklé v rámci I., II. a III. vojenského mapování -  https://oldmaps.geolab.cz/

Mapová sbírka historického ústavu Akademie věd ČR, kde lze nalézt mapy, ukázky z historických atlasů, historické plány měst atd.

Staré mapy českých zemí ukazuje např. web https://www.oahshb.cz/staremapy/ a web "Historické mapy zemí koruny české"

Stovky historických map naskenovaných ve vysokém rozlišení nabízí na svých webových stránkách také Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Obdobnou, volně přístupnou, sbírku historických map nabízí na svém webu také Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci. Prohlížení digitalizovaných dokumentů je zprostředkováno softwarem Zoomify.

Historické mapy z celého světa nabízí např.:

Mapové servery v ČR, které nabízí historické mapy :

Mapový portál Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. pro mapy z území ČR

Národní geoportál INSPIRE, který provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Možnost zvolit podkladovou historickou mapu nabízí na svém mapovém serveru i široce využívaný Seznam.cz

Historické mapy a atlasy

Kde mohu sehnat historické mapy a atlasy

18.01.2012 12:47

Historické mapy a atlasy je možné koupit v mnoha internetových knihkupectvích, např. :