Odkazy

Tyto webové stránky nejsou učebnicí geografických informačních systémů.

Nejsou ani návodem pro určitý software. Této problematice jsou věnovány samostatné webové stránky a projekty - např. :

Mnoho zajímavých materiálů obsahuje portál GIS do škol, který vznikl jako součást diplomové práce zadané Katedrou geografie, která spadá pod Technickou univerzitu v Liberci. Tento portál se komplexně věnuje výuce Geografických Informačních Systémů (GIS) na základních a středních školách.

Terminologie geografických informačních systémů je k dispozici např. v  Terminologickém slovníku zeměměřičství a katastru nemovitostí . Obsáhlý slovník pro uživatele GIS nabízí firma ESRI - "GIS dictionary", některé pojmy z oblasti geoinformatiky jsou vysvětleny ve slovníku "Cizí slova a pojmy".

Téma souřadnicových systémů je již také zpracováno např. na e-lerningovém portálu o tvorbě map "Kartografie".

Další zajímavé informace a odkazy z oblasti geoinformatiky najdete např. na webových stránkách  doc. Ing. Petra Rapanta, CSc. z Institutu geoinformatiky
HGF VŠB-TU Ostrava.