Města založená za vlády Přemysla Otakara II.

Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý, se zasloužil o rozkvět českého království. Za jeho panování byla založena řada královských měst.

V atributové tabulce jsou uvedeny letopočty založení, ale zdaleka ne u všech jsou známy přesně. Proto je pole "Zalozeni" textové a v této podobě slouží jen pro informaci. Pokud by bylo třeba s letopočty zacházet jako s čísly, bylo by nutné stanovit jednoznačný rok založení (např. podrobnějším studiem historických pramenů o jednotlivých městech).

Na této mapě jsou užity hranice dnešních států pouze pro orientaci. Je třeba si uvědomit, že území, kterému vládl Přemysl Otakar II., daleko přesahovalo území Čech a Moravy :