Jana z Arku

Příběh krátkého života Panny Orleánské dokumentuje následující mapa, která ukazuje významná místa jejího vítězného tažení od narození v Dombremách až k mučednické smrti v Rouenu :

Mapa je vytvořena v programu QGIS s použitím volně šířených dat z WMS služeb (podklad) a vektorové vrstvy lokalit vytvořené na základě souřadnic, získaných na některém mapovém serveru. Ručně vytvořený shapefile ze souřadnic vypadá takto : Johanka_wgs.zip (1,6 kB)

Takto vytvořený datový soubor lze také použít v prostředí ArcGIS online, kam lze komprimovaný (zazipovaný) shapefile importovat (podmínkou je, že musí obsahovat údaje o zobrazení, tzn. soubor *.prj).

V případě, že chceme naše data zobrazit v prostředí Google Earth, uložíme je ve formátu, který to to prostředí podporuje, např. *.wpt (waipoint), známý formát z přístrojů GPS - Johanka.wpt (2,3 kB). Výsledek ukazuje obrázek: