Předpoklady pro nasazení GIS při výuce dějepisu

   1. Materiální :  

  • Škola má základní počítačové vybavení – PC, dataprojektor, připojení k Internetu
  • PC mají nainstalovaný některý GIS program, stačí i freeware, program pro prezentace a přístup k internetu

 

   2. Personální :

  • Pedagogové aktivně pracující s PC a ovládající základy GIS, ochotné využít pro výuku klasického předmětu netradičních prostředků