Zdroje na Internetu

Software je prvním předpokladem pro práci s GIS. Hned za jeho pořízením však je získání dat, v prvé řadě podkladových map (basemap), které použijeme jako pozadí pro zobrazení zpracovávaných témat.

Na internetu lze dnes získat zdarma mnoho souborů dat z různých oblastí, data pro výuku dějepisu však nalezneme těžko. Můžeme získat mapy tvořící obecně geografický podklad :

  • řada serverů umožňuje stahovat datové soubory a používat je ve vlastním GIS programu. Příkladem je web https://www.diva-gis.org/gData, odkud můžeme získat základní data  (administrativní členění, vodstvo, železniční a silniční síť, atd.) pro jednotlivé státy.
  • většina programů GIS v současnosti podporuje možnost získávání dat přes WMS služby (Web Map Service). Podrobné informace o těchto službách nabízí portál WMS, který vznikl jako výsledek bakalářských prácí Jana Jiránka a Jana Říhy studentů ČVUT, FSV oboru Geodézie a kartografie v roce 2007. Další informace o WMS najdete na webu https://www.bnhelp.cz/bnhelp/ows.htm. Takto je možno získat (a do svého projektu načíst) např. mapy topografické, automapy, aktuální ortofotomapy, ale i mapy z II. vojenského mapování z geoportálu CENIE (https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms ).  Přehled WMS služeb v ČR nabízí webové stránky společnosti GEPRO s r.o. Seznam volně dostupných WMS služeb, které poskytuje Český úřad zeměměřičský a katastrální, je k dispozici na stránkách společnosti ARCDATA s r.o.

  • Mnoho WMS serverů poskytuje data z celého světa, nebo z jednotlivých zemí  a regionů – viz např. https://geo3.fsv.cvut.cz/wms/index.php?menu=serWORLD ,  webové stránky  WMS layers :My Top ten, a další. Je tedy důležité naučit se taková data vyhledávat a využívat.

Vlastní tematický obsah bude však nutno teprve vytvořit. Nabízí se několik způsobů pořizování dat :

  • Menší datové soubory vzniklé v rámci studentských prací. Taková data by mohla být – po odborné revizi – shromažďována v nově vytvořeném datovém skladu a poskytována dalším školám dle zájmu  (např. zpracování diplomatických cest Karla IV. by bylo velice zajímavým tématem). Jednoduchý model pořizování a využívání dat může vypadat např. takto :

Poskytování dat musí být doprovázeno poskytováním metadat, která popisují konkrétní datový soubor.

  • Požadavky na geografická data s historickým obsahem by vytvořila poptávku, na níž by mohly zareagovat některé firmy, které se pořizováním geodat zabývají. V tomto případě by bylo důležité kvalitní zadání.