Stopy templářů v českých zemích

Rytířský řád templářů měl na území Čech a Moravy svá sídla ve 13. stol. Přestože jejich působení u nás bylo krátké, těší se stálé pozornosti nejen mezi historiky, ale i mezi laickou veřejností. Templáři jsou stále obklopeni rouškou tajemna, která přitahuje zájem čtenářů historických románů i diváků výpravných historických filmů.

Následující mapka ukazuje místa spojená s templáři, jednak doložená historickými prameny, i místa, k nimž se váží nepřímé doklady a lze jen usuzovat, že byly krátce spojeny s templářským řádem. 

 

Soubor s lokalitami vznikl v programu QGIS s použitím zásuvného modulu Numerical Vertex Edit. Souřadnice byly získány jednoduše na https://www.mapy.cz/ . Výsledkem je shapefile, s nímž je možno pracovat v různých programech GIS, případně jej použít v projektu na ArcGIS online - Templari.zip (1,5 kB).

Data mohou být také uložena jako *.kml soubor (Keyhole Markup Language), který může být načten a zobrazen v prostředí Google Earth. - Templari.kml (4,2 kB)