Výhody využití GIS

 

Užívání nástrojů GIS v práci pedagogů i studentů není cílem,

ale prostředkem k dosažení lepších výsledků v prezentaci,

zapamatování a interpretaci historických témat.

 

 

Přednosti využití geografických systémů ve škole jsou především didaktické :

  • samotná vizualizace tématu u části studentů podpoří jeho zapamatování
  • použití moderních prostředků může zvýšit zájem o historii
  • úlohy zpracovávané v GISu mohou být pro technicky nadanější studenty vítanou alternativou domácí přípravy
  • užití metod a nástrojů GIS podporuje multidisciplinární přístup – vyžaduje znalosti historie, geografie a informatiky, schopnost využívat cizojazyčné zdroje

 

Možnosti využití GIS

Jednou zpracované a uložené téma je možno využít různými způsoby podle potřeby :

  • mapa jako doplněk k vykládanému učivu
  • mapa se zpracovaným tématem jako součást tematického projektu s navázanými dalšími prameny a zdroji informací
  • téma zobrazené na mapě jako materiál ke zkoušení - zobrazení bez popisků nebo jen s částečnými popisky (popis míst, datumy)

Zpracování konkrétního tématu může být plnohodnotným zadáním studentské práce. Její výstup pak může být - po schválení a případných opravách a doplnění - zařazen do podkladů k výuce.