Války růží v Anglii

Války růží v letech 1455 - 1485  byla série bitev občanské války v Anglii mezi spojenci rodů Landcasterů a Yorků. Poslední bitvou tohoto vleklého konfliktu byla bitva u Bosworthu, v níž padl Richard III. Jeho porážka znamenala pád rodu Plantagenetů. Králem se stal Jindřich VII. Tudor, první z nastupující královské dynastie Tudorovců, která v následujících letech výrazně změnila poměry v Anglii.

Bitvy, které se odehrály během tzv. války růží, ukazuje následující mapa :

V tomto případě tvoří podklad mapy současné administrativní členění Velké Británie. Názvy administrativních jednotek vycházejí z historických názvů jednotlivých hrabství.

 

Další mapa ukazuje, jaké významné události se staly v době, kdy Anglií zmítaly boje občanské války :

Toto téma obsahuje také webová aplikace vytvořená v ArcGIS Online.