Africké státy

Následující mapa - kartogram - ukazuje přehledně dekolonizaci afrických států podle data získání nezávislosti a vyhlášení samostatnosti.

K vytvoření takovéto mapy stačí doplnit do atributové tabulky k jednotlivým státům příslušný letopočet.

Údaje, které nelze vyjádřit v rámci potřebného datového typu např. číslem, je nutno změnit ručně při editaci legendy a případně okomentovat v textu (v tomto případě položky "francouzské území", "vždy nezávislý stát", "sporné území").

Afrika.zip (163,3 kB)