Bitvy Julia Caesara

Gaius Julius Caesar byl jedním z největších vojevůdců v historii. Jeho ambice a činy jako vojevůdce i jako státníka formovaly podobu Evropy v 1. století př.n.l. a měly dalekosáhlý historický význam. Cestu k moci tohoto výjimečného muže ilustruje chronologie vojenského tažení  v Galii a poté postup během občanské války. Velkolepý příběh ukazuje aplikace "Bitvy Julia Caesara" vytvořená jako Story Map.