Rožmberkové

Páni z Rožmberka, byli starý český šlechtický rod, který do 14. století vybudoval v jižních Čechách silné feudální panství – Rožmberské dominium, a který významně konkuroval královské moci v Českých zemích. Od 14. století byl vládnoucí člen rodu titulován jako vladař domu rožmberského.  Rožmberkové zaujímali přední místa mezi českými velmoži a zastávali významné funkce u královského dvora. 

Aplikace vytvořená jako Story Map představuje sídla Rožmberků, která zakládali, zvelebovali a využívali ke své potěše i reprezentaci od 14. století až do počátku 17. století, kdy zemřel poslední člen slavného rodu - Petr Vok z Rožmberka.