Zdroje

S rozvojem internetu je možno prohlížet mapy z celého světa. Zajímavou možnost poskytují některé mapové servery, kde lze zobrazil vybrané území na různých mapových podkladech - současných i historických.

Zde je jako příklad zobrazeno území jižně od Českých Budějovic na mapě z II. vojenského mapování (1836-1852) a na současné turistické mapě, které jsou k dispozici na serveru https://www.mapy.cz/. Prostým srovnáním můžeme zhodnotit např. rozšiřování zástavby (např. v souvislosti s růstem počtu obyvatel města dle údajů ze sčítání lidu), úbytek zeleně ve městě, regulace toku a zánik meandrů na Malši a další jevy.

Také využití leteckých snímků z různého období ukazuje zajímavý vývoj :

              

Tato dvojice leteckých snímků ukazuje stejné území - Nová Ves u Českých Budějovic - na leteckém snímku z 50tých let a na aktuálním ortofoto. Jasně patrné jsou změny ve využití území, ale i v kvalitě (rozlišení) snímků. Ukázky jsou z mapového portálu CENIA .