Významné události za vlády Přemysla Otakara II.

Vláda Přemysla Otakara II. přinesla českým zemím rozkvět, nebývalé rozšíření území a významné posílení vlivu českého panovníka. Při studiu každé historické etapy je však třeba znát také širší souvislosti. Následující obrázky ukazují možnosti jednoduchého zobrazení významných událostí, které se staly v době vlády Přemysla Otakara II., to je v letech 1253 až 1278.

Možností zobrazení lokalizovaných informací je několik :

  • jednoduše v GIS programu pomocí popisků :

  • v GIS programu pomocí textových anotací :

  • další způsob prezentuje projekt v ArcGIS online. Zde se navíc nabízí možnost využít živé odkazy na příslušné webové stránky o konkrétní události, pokud jsou správně zadány v atributové tabulce. Tuto funkci je možno nastavit i některých GIS softwarech.

Technická připomínka : nejdelší textové pole v atributové tabulce je 255 znaků.

 

Společným nedostatkem je opět zobrazení v hranicích současných států. Hranice státních útvarů ve 13. stol. je třeba hledat na historických mapách a v historických atlasech. Velice názorným pomocníkem může být např. Europe History Interactive Map, která ukazuje osídlení Evropy v historických obdobích a umožňuje každé zobrazení doplnit současnými politickými hranicemi.