Svatý Vojtěch

Sv. Vojtěch, druhý pražský biskup, se narodil asi v r. 957 a zemřel mučednickou smrtí na misii v Prusku v r. 997. Mapka schematicky ukazuje, jaké vzdálenosti překonal budoucí světec za svého krátkého pohnutého života. Při mapování jeho pouti narážíme na problém lokalizace, kterou nemůžeme z historických pramenů jednoznačně určit. V tomto případě se jedná o nejasnost místa smrti Sv. Vojtěcha - viz článek p. Zahnaše "Jak a kde zahynul svatý Vojtěch".

Mapa je vytvořena V programu QGIS s využitím WMS služeb pro mapový podklad.