Cíle projektu

Tento webový projekt vznikl jako reakce na rozšiřující se používání nástrojů GIS napříč všemi obory. V oblasti vzdělávání a studia se však omezuje především na geografii a geomarketing. Přitom historická témata nabízejí široké použití s možností zajímavých výsledků. Snaha ztvárnit historické události na mapě - přiřadit jim přesnou lokalizaci - povede k hlubšímu studiu pramenů a následně k lepšímu zapamatování látky. Jsem hluboce přesvědčena, že aplikace GIS je jednou z cest, jak výuku dějepisu zatraktivnit.

Komu je projekt určen ?

Všem zájemcům o historii, kteří přivítají oživení historických faktů novými způsoby prezentace.

Primárně je tento web tvořen jako inspirace pedagogům, lektorům i dalším zájemcům, kteří prezentují historická témata a zadávají úlohy pro studenty.

Studentům může poskytnout pomoc při řešení takových úloh a navést je k zajímavějšímu uchopení historických témat. 

 

Historie projektu

Nápad využití nástrojů GIS vznikl při četbě o činech významných historických osobností. Jejich příběhy je možno často vidět i jako poutavé cestopisy. Údiv nad překonanými vzdálenostmi v kontextu s dobově používanými způsoby přepravy vyprovokoval první pokusy o znázornění takových cest na mapě. V souvislostech s geopolitickou situací v dané době a podobou krajiny v minulých staletích jde často o úctyhodné výkony, jež si v době letecké dopravy dovedeme jen těžko představit.