Příklady

Možnosti vytvářet zajímavé mapové výstupy s konkrétním historickým obsahem jsou nekonečné.

Na těchto stránkách budou postupně přibývat ukázky použití nástrojů GIS na různých tématech.

V historii existuje mnoho témat, která mohou mapovým vyjádřením získat novou vypovídací hodnotu. Na rozdíl od klasických historických map a atlasů se jedná více o konkrétní děje a události. Zpracovatel se vydává po stopách jednotlivých osobností a při sledování jejich skutečných cest mapuje i jejich životní osudy. 

Ke zpracování se přímo např. nabízí :

  • vojenská tažení (Napoleon, Ceaser, Jan Žižka). Skvělou ukázkou s vysokou vypovídací i prezentační hodnotou je projekt ukazující dějiště bitev občanské války v Americe Battlefields of the Civil War. Téma je zpracováno novou metodou Storytelling Maps,  vyvinutou firmou ESRI.
  • diplomatické cesty (příkladem může být cesta známá pod názvem "Z Čech až na konec světa")
  • výzkumné a objevitelské výpravy (Emil Holub, Hanzelka a Zikmund, Alexander von Humboldt, a další)
  • obchodní stezky (např. Zlatá stezka, po níž se dopravovala sůl z Pasova do Čech, je zpracována i na mapách serveru Google, odkud je možno trasu také stáhnout ve formátu KML a použít ve vlastním GISu)
  • a další

Důležitým předpokladem je existence dostatečně podrobných údajů, které dovolí rekonstrukci trasy. Z tohoto důvodu je těžké přesně znázornit např. tažení Alexandra Velikého nebo výpravu Marca Pola, zatímco postup objevitelů a dobyvatelů z 19. stol. už je mnohem lépe dokumentován.

Za nedostatek může být považováno zobrazení historických událostí na podkladu současných map. Jedná se především o hranice států, které se v běhu staletí výrazně měnily. Bohužel mapové podklady s historickou náplní použitelné v rámci GIS nejsou k dispozici (s výjimkou map II. vojenského mapování). Přesto má výsledné zobrazení při použití vhodných symbolů velkou vypovídací schopnost.