Historické mapy jsou kartografická díla vzniklá v minulosti, které zobrazují určitou část zemského povrchu kartografickými metodami a prostředky dostupnými v dané době. Jejich obsah odráží stav poznání, jejich provedení je často uměleckým dílem.

Mapy s historickým obsahem jsou vlastně mapy tematické, kde zobrazovaným tématem jsou historické reálie. Takové mapy jsou tvořeny moderními postupy nad přesnými  podkladovými mapami nebo snímky. Právě do této skupiny patří mapy vznikající v prostředí geografických informačních systémů.