Studium historie trochu jinak

Mapy jako prostředek poznání

Geografické informační systémy – GIS - rychle pronikají do všech odvětví činnosti. V praxi už zdaleka nejsou spojovány pouze s geografií. Tento web ukáže některé možnosti při výuce dějepisu na středním a vyšším vzdělávacím stupni.

Zobrazení historických událostí na mapách není žádnou novinkou. Takové mapy bývají už dlouho součástí odborných pojednání, populárně-vědeckých článků i přílohou v historických románech. Teprve současný rozvoj GIS však umožnuje - na rozdíl od tištěných map - data k jednotlivým tématům ukládat ve formě vektorových datových souborů, doplňovat, ukládat a sdílet v elektronické podobě. Stejná data mohou být jednoduše zobrazena různými způsoby pro různé účely.

 

Idea užití nástrojů GIS ve studiu historie není nová. Tomuto tématu je věnován zajímavý článek v ArcNews "What Historians Want from GIS" (2007), jehož autorem je  J.B."Jack" Owens, profesor historie na Státní univerzitě v Idahu.

Praktickou ukázkou aplikace GIS na historická data je projekt GIS for History Univerzity Illinois v Chicagu, který nabízí materiály pro učitele i studenty historie a poskytuje několik úloh z americké historie v prostředí vlastního mapového serveru s využitím historických dat ze sčítání obyvatelstva.

 

Tento webový projekt si neklade za cíl naučit zájemce práci s geografickými informačními systémy - na to je téma příliš obsáhlé a rozpracované v mnoha učebnicích, skriptech a jiných webových projektech. Zde chci ukázat možnosti, postupy a výsledky při aplikaci GIS v oblasti výuky dějepisu, vedoucí k zatraktivnění prezentace historických témat ze strany pedagogů na jedné straně a možnosti tvůrčího přístupu studentů na straně druhé.